Uprava društva DEKRA Arbeit BH d.o.o. donijela je sljedeću politiku kvalitete za djelatnost savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem:

Njegovanje ličnog pristupa kao i briga za zaposlenika i klijenta fokus su našeg poslovanja. Kako nam je jedan od glavnih ciljeva pružiti našim klijentima kvalitetan i kompletan paket usluga iz područja savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem, osnova na kojoj se temelji naša politika kvalitete, a bez koje spomenuto ne bi bilo moguće, odnosi se prvenstveno na ulaganje u razvoj intelektualnog kapitala. Naše kvalifikovano i edukovano osoblje predstavlja čvrsti temelj naše firme i potporni sistem bez kojeg bi naša glavna misija bila neostvariva.

Naši postavljeni ciljevi svakako će biti mjerljivi, ostvarivi i usmjereni prema daljnjem razvoju naše djelatnosti kao i prema razvoju inovacija u području savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem, a sa svrhom pružanja što kvalitetnije usluge našem klijentu. Budući da nam je zadovoljstvo naših klijenata od velike važnosti, uvijek im pristupamo s posebnom pažnjom i pozornošću te zajednički pronalazimo rješenja koja su krojena po mjeri njihovih potreba.

Uzevši u obzir naš plan širenja portfolia usluga iz područja savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem na našu regionalnu mrežu poslovnica, planiramo rast i razvoj firme kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou.