Agencijski rad je koncept putem kojeg agencija ustupa radnika na rad kod korisnika pri čemu s radnikom potpisuje Ugovor o radu, a s korisnikom Ugovor o poslovnoj saradnji. Uz pronalaženje kvalitetnog i odgovarajućeg kadra za Vašu poslovnu organizaciju, usluga agencijskog rada uključuje i obavljanje svih administrativnih, pravnih i računovodstvenih poslova. Prednost agencijskog rada putem DEKRA-e je svakako i to što smo, zbog velike baze kandidata, u mogućnosti vrlo brzo odreagovati na Vaše potrebe za radnicima.